Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20098
Title: Особливості декомпресії жовчовивідних шляхів у хворих з обтурацією дистального відділу загальної жовчної протоки пухлинного ґенезу
Authors: Шевчук, Микола Петрович
Дудченко, Максим Олександрович
Кравців, Микола Ігорович
Іващенко, Дмитро Миколайович
Заєць, Сергій Миколайович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Особливості декомпресії жовчовивідних шляхів у хворих з обтурацією дистального відділу загальної жовчної протоки пухлинного ґенезу / М. П. Шевчук, М. О. Дудченко, М. І. Кравців [та ін.] // Проблеми екології і медицини. – 2022. – Т. 26, № 1–2. – С. 30–33.
Abstract: Проведений ретроспективний та проспективний аналіз обстеження та лікування 89 пацієнтів із раком органів гепатопанкреатодуоденальної зони, що ускладнився механічною жовтяницею. Рак голівки підшлункової залози був виявлений у 69 пацієнтів, рак великого дуоденального сосочка дванадцятипалої кишки – у 10, рак позапечінкових жовчних протоків – у 9 та рак дванадцятипалої кишки у – 1. Всі пацієнти були розділені на 3 групи в залежності від ступеню жовтяниці. Оперативне лікування було проведено у 86 пацієнтів. Із них 13 оперовані на висоті жовтяниці, а 73 – після попередньої малоінвазивної декомпресії біліарної системи. Ускладнення після операції спостерігали у 17 (19.1%) хворих із них 12 (16.4%) прооперованих на висоті жовтяниці, 5 (6.8%) після попередньої біліарної декомпресії (двоетапні операції). У 6 пацієнтів із важкою жовтяницею, оперованих на висоті жовтяниці, ускладнення виникли навіть після паліативних операцій невеликого об’єму. При тяжкій жовтяниці з рівнем білірубіну > 200мкмоль/л радикальні та паліативні операції слід виконувати тільки в два етапи, після попередньої декомпресії жовчних протоків. Декомпресія жовчних протоків дозволяє скоротити передопераційний період на 2–3 тижні.
We conducted a retrospective and prospective analysis of the examination and treatment of 89 patients with cancer of the hepato-pancreato-duodenal zone complicated by mechanical jaundice. Cancer of the head of the pancreas was found in 69 patients, cancer of the major duodenal papilla was detected in 10 patients, cancer of the extrahepatic bile ducts – in 9 patients, and cancer of the duodenum – in 1 case. All patients were divided into 3 groups depending on the degree of jaundice. Operative treatment was performed in 86 patients. Of them, 13 were operated on at the height of jaundice, and 73 – after previous minimally invasive decompression of the biliary system. Postoperative complications were observed in 17 (19.1%) patients, 12 (16.4%) of whom were operated on at the height of jaundice, and 5 (6.8%) – after previous biliary decompression (second-stage operations). In 6 patients with severe jaundice who were operated on at the height of jaundice, complications occurred even after minor palliative operations. Thus, in the presence of severe jaundice with bilirubin level > 200 μmol/l, radical and palliative operations should be performed only in two stages, after preliminary decompression of the bile ducts. Decompression of the bile ducts allows the reduction of the preoperative period by 2–3 weeks.
Keywords: механічна жовтяниця
біліарна декомпресія
пухлина обтурація
жовчні протоки
mechanical jaundice
biliary decompression
tumor obturation
bile ducts
UDC: 616.361-006-085
ISSN: 2073-4662 (print)
2519-2302 (online)
DOI: 10.31718/mep.2022.26.3-4.04
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20098
Appears in Collections:Проблеми екології та медицини, Том 26, N 1-2
Наукові праці. Кафедра хірургії № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_dekompresii.pdf455,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.