Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20121
Title: Immediate result of icon infiltration in white spot lesions caused by fluorosis: a case report
Other Titles: Швидкі й надійні результати лікування плямистої форми флюорозу після застосування інфільтраційного методу ICON: клінічний випадок
Authors: Al - Sadi, Abdulaziz Nasser Zain
Skrypnykov, Petro
Shynkevych, Viktoriia
Pysarenko, Olena
Аль-Саді, Абдулазіз Насер Заїн
Скрипніков, Петро Миколайович
Шинкевич, Вікторія Ігорівна
Писаренко, Олена Анатоліївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Immediate result of Icon infiltration in white spot lesions caused by fluorosis: a case report / Al-Sadi Abdulaziz Nasser Zain, P. M. Skrypnykov, O. A. Pysarenko // Український стоматологічний альманах. – 2022. – № 2. – С. 34–40.
Abstract: The Icon technique is designed to effectively restore non-cavitary lesions (porosity in de- or hypomineralized enamel). Infiltration of the composite resin increases the strength of demineralized enamel. The results of clinical application indicate the effectiveness of the Icon infiltration method in combination with microabrasion and professional whitening, as well as an excellent aesthetic effect for 2 years after treatment. The Icon method may be a minimally invasive alternative to various methods of remineralization, especially in pediatric practice. Certain limitations in the application of the Icon method include its relatively high cost.This publication presents favorable treatment outcomes, obtained within a short time, in the therapy of fluorosis of permanent incisors in a 7-year-old girl after the application of the Icon infiltration method. This clinical case may be of practical interest to dentists in the wider use of this technique in pediatric dentistry, especially in the regions of endemic fluorosis. Before disseminating the results of the treatment, we obtained written informed consent from the patient's mother. We used the Icon infiltration method and obtained fast and reliable results, which was a key aspect to choose the treatment approaches in this clinical case. There were no restrictions as to the application of this approach in this clinical case. In the scientific literature, there is an unconfirmed theory that the prevalence of fluorosis and its severity increases over time after tooth eruption. However, recent studies have shown that very mild and moderate fluorosis tends to decrease in severity in adolescence. This trend continues into young adulthood and then slows down at the age of twenty. Given this information, the clinical effect reported by the manufacturers after treatment with Icon might be even longer than the declared period of 2 years after treatment for fluorosis.
Методика Icon призначена саме для ефективного відновлення непорожниних уражень (наявної пористості в де- або гіпомінералізованій емалі). Інфільтрація композитної смоли робить оптично невидимими ураження у вигляді білих плям із різними ступенями демінералізації. Результати клінічного застосування свідчать про ефективність методу інфільтрації Icon у поєднанні з методиками мікроабразії й кабінетного вибілювання, а також відмінний естетичний ефект протягом двох років після проведеного лікування. Отже, метод Icon може бути мінімально інвазивною альтернативною методикою в порівнянні з різними методами ремінералізації, особливо в дитячій практиці. Певними обмеженнями застосування методу Icon можна вважати його відносно високу вартість. У даній публікації представлено задовільні результати лікування флюорозу постійних різців у 7-річної дівчинки після застосування методу інфільтрації Icon, отримані в стислий термін. Цей клінічний випадок може вúкликати практичну зацікавленість лікарів-стоматологів у ширшому використанні методики Icon у дитячій стоматології, особливо на територіях ендемічного флюорозу. Перш ніж поширити результати лікування, авторами отримано письмову інформовану згоду від матері пацієнтки. Авторами застосовано інфільтраційний метод Іcon і отримано швидкі й надійні результати, що було ключовим у обранні підходів до лікування в наведеному клінічному випадку. Обмеження щодо застосування зазначеного підходу в описаному клінічному випадку були відсутні. Відома непідтверджена теорія в науковій літературі, що поширеність флюорозу і його тяжкість зростають із часом після прорізування зубів. Однак у недавніх дослідженнях зазначається, що дуже легкий, легкий і помірний флюороз має тенденцію до зниження тяжкості в підлітковому віці. Ця тенденція продовжується і в молодому дорослому віці, а далі сповільнюється при досягненні двадцятирічного віку. Ураховуючи цю інформацію, зазначений виробниками клінічний ефект після лікування Icon може бути навіть тривалішим, ніж заявлений у 2 роки після лікування флюорозу. Підсумовуючи, автори висловлюють думку, що натепер у дитячій стоматології відсутні альтернативні методики лікування плямистої форми флюорозу, і мають намір розширити застосування цієї методики в дитячій стоматології на територіях ендемічного флюорозу.
Keywords: composite resin
infiltration
fluorosis treatment
paediatric dentistry
композитна смола
інфільтрація
лікування флюорозу
дитяча стоматологія
UDC: 616.314 - 002 - 053.2
ISSN: 2409 - 0255
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20121
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
icon_micro_infiltration.pdfImmediate result of Icon infiltration in white spot lesions caused by fluorosis: a case report2,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.