Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20129
Title: Грелін як біомаркер немоторних симптомів та порушень сну при хворобі Паркінсона
Other Titles: Ghrelin as a biomarker of non-motor symptoms and sleep disorders at Parkinson's disease
Authors: Таряник, Катерина Анатоліївна
Литвиненко, Наталія Володимирівна
Силенко, Галина Ярославівна
Паленка, Олена Євгенівна
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Citation: Грелін як біомаркер немоторних симптомів та порушень сну при хворобі Паркінсона / К. А. Таряник, Н. В. Литвиненко, Г. Я. Силенко, О. Є. Паленка // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2022. – № 10. – С. 30–37.
Abstract: Поміж рухових порушень, якими характеризується хвороба Паркінсона, не менш важливим компонентом є немоторні симптоми. На сьогодні, залишається недостатньо вивченими нейрофізіологічні основи розвитку та потенційні біомаркери захворювання. Мета нашого дослідження - проаналізувати можливість використання рівня греліну в плазмі крові у якості біомаркеру немоторних симптомів та порушень сну при хворобі Паркінсона залежно від циркадних ритмів. Нами проведено обстежено 64 пацієнта із хворобою Паркінсона, які знаходились на обліку в Центрі хвороби Паркінсона та інших нейродегенеративних захворювань кафедри нервових хвороб Полтавського державного медичного університету, та 30 пацієнтів без ознак нейродегенеративного ураження. Діагноз установлювали згідно з критеріями Всесвітнього банку мозку Великої Британії. Немоторні прояви вивчали за результатами шкали оцінки немоторних симптомів, вираженість розладів сну оцінювали за шкалою сну при хворобі Паркінсона. Результати. В процесі дослідження було встановлено зниження рівня греліну в плазмі крові та зв’язки вмісту греліну з порушеннями сну та травної системи у пацієнтів із хворобою Паркінсона. Пацієнтів, що узгоджується з іншими дослідженнями. Грелін стимулює моторику та спорожнення шлунка, а також моторику тонкої та товстої кишки. Це вказує на імовірну роль греліну у патофізіології захворювань травної системи при хворобі Паркінсона. Висновки. Рівень греліну плазми крові у пацієнтів із Хворобою Паркінсона та його добові коливання можна розглядати як потенційний біомаркер немоторних симптомів та їх флуктуацій за рахунок його зв’язків з порушеннями сну та циркадного ритму.
Keywords: хвороба Паркінсона
грелін
порушення сну
немоторні розлади
Parkinson's disease
ghrelin
sleep disorders
non-motor disorders
UDC: 616.858-008-009.836-085
DOI: https://doi.org/10.26565/2617-409X-2022-10-04
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20129
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра нервових хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrelin_yak_biomarker_nemotornykh_symptomiv.pdf973,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.