Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20134
Title: Використання пектину у медицині
Authors: Стрижак, Діана Олександрівна
Stryzhak, D. O.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Стрижак Д. О. Використання пектину у медицині / Д. О. Стрижак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ Каришинські читання), (м. Полтава, 26–27 травня 2022 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 201–202.
Abstract: Пектин широко використовується завдяки особливій здатності утворювати нерозчинні комплекси та виводити з організму людини токсичні метали і радіоактивні ізотопи. Крім того, пектин здатний сорбувати та виводити з організму біогенні токсини, ксенобіотики, анаболіки, продукти метаболізму і біологічно шкідливі речовини, що накопичуються в організмі. Він визнаний в більшості країн як цінний харчовий інгредієнт, який не має обмежень щодо застосування.
Keywords: пектин
токсини
використання
UDC: 373.5.016:5+378.016:5](062)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20134
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Use_of_pectin_in_medicine.pdf323,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.