Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20135
Title: Організація дослідницької діяльності з хімії школярів закладів загальної середньої освіти
Authors: Шиян, Надія Іванівна
Стрижак, Світалана Володимирівна
Криворучко, Аліна Валеріївна
Shyian, N. I.
Stryzhak, S. V.
Kryvoruchko, A. V.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Шиян Н. І. Організація дослідницької діяльності з хімії школярів закладів загальної середньої освіти / Н. І. Шиян, C. В. Стрижак, А. В. Криворучко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ Каришинські читання), (м. Полтава, 26–27 травня 2022 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2022. – С. 247–249.
Abstract: Важливим завданням модернізації системи освіти України є формування освітнього середовища, яке спрямоване на розвиток дослідницької компетентності суб’єктів освітнього процесу. Саме освітнє середовище, орієнтоване на дослідження є системою таких організаційно-педагогічних умов, які дозволяють максимально розкрити індивідуальні можливості кожної дитини, розвинути її природні задатки і нахили, формувати інтелектуальну особистість, розвинену, культурну, самодостатню, спроможну до генерування власних ідей, прийняття власних рішень, професійного самовизначення і самозростання.
Keywords: школяри
дослідництво
середня загальна освіта
UDC: 373.5.016:5+378.016:5](062)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20135
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.