Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20144
Title: Сорбційні властивості хітозану
Authors: Стрижак, Діана Олександрівна
Stryzhak, D. O.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Стрижак Д. О. Сорбційні властивості хітозану / Д. О. Стрижак // ХV Менделєєвські читання : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Полтава, 2 березня 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – С. 50–54.
Abstract: Висока сорбційна вибірковість хітозану по відношенню до важких металів робить його унікальним сорбентом для виділення їх з сольових розчинів. Сорбенти на основі хітозану застосовуються для очищення питної та стічних вод від іонів важких металів. Хітозан при рН=7 сорбує 90% Меркурію, Феруму та Плюмбуму, 60% – Ніколу, Купруму та Цинку, менше – Кадмію, Молибдену, Мангану та Кобальту. Тобто хітозан є груповим сорбентом до йонів важких металів.
Keywords: сорбція
хітозан
UDC: 54(072)(09)(092).001
ISBN: 978-966-2538-80-9
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20144
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sorptive_properties_of_chitosan.pdf532,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.