Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20145
Title: Екологічність та безпечність методів знезараження стічних вод
Authors: Семенов, Анатолій Олексійович
Сахно, Тамара Вікторівна
Семенова, Наталія Володимирівна
Semenov, A. O.
Sakhno, T. V.
Semenova, N. V.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний аграрний університет
Citation: Семенов А. О. Екологічність та безпечність методів знезараження стічних вод / А. О. Семенов, Т. В. Сахно, Н. В. Семенова // Хімія, біотехнологія, екологія та освіта : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 16–17 травня 2022 р.). – Полтава, 2022. – С. 117–121.
Abstract: В теперішній час найбільшого розповсюдження набули біоцидні полімери на основі сполук полігексаметилен-гуанідину (ПГМГ) [11]. Розроблені біоцидні полімери добре розчиняються у воді. Їх розчини не мають запаху та забарвлення, нелеткі, стабільні і безпечні при застосуванні, зберіганні і транспортуванні, не агресивні по відношенню до різноманітних матеріалів. Перевагами використання реагентів на основі ПГМГ є не висока корозійна активність розчинів, досить широкий спектр дії по відношенню до патогенних мікроорганізмів. Проте широке застосування біоцидних полімерних реагентів для знезараження питної та стічної води стримує недостатнє вивчення впливу залишкових концентрацій полімерних реагентів на людину та теплокровних ссавців, а також відсутність надійних методів вилучення надлишку реагенту з води [12].
Keywords: знезараження
стічні води
біоцидні полімери
UDC: 54:504:37 (100)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20145
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Environmental_friendliness_and_safety_of_disinfection_methods_Waste_water.pdf748,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.