Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20153
Title: Сучасні освітні технології у підготовці конкурентоспроможних лікарів-стоматологів
Authors: Яценко, Ігор Володленович
Іваницька, Олена Сергіївна
Яценко, Павло Ігорович
Issue Date: 27-Oct-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Яценко І. В. Сучасні освітні технології у підготовці конкурентоспроможних лікарів-стоматологів / І. В. Яценко, О. С. Іваницька, П. І. Яценко // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Мукачево, 27–28 жівтня 2022 р. – Мукачево, 2022. – С. 315–317.
Abstract: Входження України до європейської і світової спільноти робить дедалі актуальнішою проблему конкурентоспроможності українських вишів і їхніх випускників. Освіта є стратегічно важливою сферою суспільного життя, оскільки все більш очевидною стає залежність між її якістю та рівнем соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни, інтелектуальним потенціалом нації. Інформаційний вибух другої половини ХХ століття висунув нові вимоги до будь-яких професіоналів, включаючи фахівців медичної галузі. Передусім виступає проблема формування таких якостей уваги, пам’яті і мислення, які дозволяють здобувачу освіти самостійно засвоювати інформацію, що постійно оновлюється, а також розвитку таких здібностей і навичок, які, забезпечили б йому можливість не відставати від прискореного науковотехнічного прогресу і після завершення освіти. Вирішення поставлених завдань значною мірою пов’язані із запровадження сучасних освітніх технологій, які мають бути орієнтовані на індивідуалізацію та варіативність освітнього процесу. Існуючи на сьогодні сучасні освітні технології мають різні напрями. Серед них особливої уваги, на нашу думку, заслуговують інформаційнокомунікаційна технологія, ігрова та проектна технології, а також технологія розвитку критичного мислення.
Keywords: сучасні технології
лікар-стоматолог
UDC: 37:378.011.3-057.4:316.476(477:4)(043.2)
ISBN: 978-617-7495-48-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20153
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suchasniosvitni.pdf651,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.