Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20164
Title: Застосування мікротрейсерів для контролю якості у виробництві ветеринарних препаратів
Authors: Омелян, Олександр Миколайович
Сахно, Тамара Вікторівна
Семенов, Анатолій Олексійович
Omelyan, O. M.
Sakhno, T. V.
Semenov, A. O.
Issue Date: 2022
Publisher: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Citation: Омелян О. М. Застосування мікротрейсерів для контролю якості у виробництві ветеринарних препаратів / О. М. Омелян, Т. В. Сахно, А. О. Семенов // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25–26 травня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – С. 49–51.
Abstract: В своїй роботі ми побудували математичну модель процесу змішування кормів та розглянули важливі проблеми, пов’язані з отриманням первинних статистичних данних для оцінки якості сумішей за допомогою частинок – мікротрейсерів.
Keywords: мікротрейсери
ветеринарні препарати
UDC: 620.22+[658.62:005.52](045)
ISBN: 978-966-184-429-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20164
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Application_of_microtracers_for_quality_control_in_the_production_of_veterinary_drugs.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.