Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20183
Title: Optimization the treatment of motor fluctuations in various forms of Parkinson’s Disease
Other Titles: Оптимізація лікування рухових флуктуацій різних форм хвороби Паркінсона
Authors: Tarianyk, K. A.
Lytvynenko, N. V.
Purdenko, T. Y.
Sylenko, H. Y.
Таряник, Катерина Анатоліївна
Литвиненко, Наталія Володимирівна
Пурденко, Тетяна Йосипівна
Силенко, Галина Ярославівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Optimization the treatment of motor fluctuations in various forms of Parkinson’s Disease / K. A. Tarianyk, N. V. Lytvynenko, T. Y. Purdenko, H. Y. Sylenko // Вісник проблем біології і медицини. – 2022 – Вип. 3 (166). – С. 262–266.
Abstract: Levodopa is one of the most effective drugs for the treatment of Parkinson's disease. However, the use of high doses of the drug has many adverse effects. Motor complications of levodopa, in the form of motor fluctuations and dyskinesia, occur in 30 to 40 percent of during the first five years of use and nearly 60 percent or more by 10 years. In the course of the study, an assessment of groups of patients with various forms of Parkinson's disease – akinetic-rigid and mixed, the nature of motor fluctuations, analysis of the relationship with the duration of the disease, levodopa therapy, drug dosage was carried out. Schemes for the treatment of motor fluctuations due to taking levodopa drugs in short-acting and long-acting drugs were analyzed. A positive effect was found in the form of a total intake of levodopa drugs. We can recommend to consider adding of long-release levodopa for management of motor complications in Parkinson’s disease patients with rigidity and akinetic-rigid and tremor-dominant forms of Parkinson’s disease. A proposed regimen for the addition of sustained-release levodopa for the treatment of motor complications in patients with various forms of Parkinson's disease.
Метою нашого дослідження було визначити характер рухових флуктуацій та оптимізувати тактику лікування різних форм хвороби Паркінсона. Обстежено 80 хворих на хворобу Паркінсона, які перебували на обстеженні та стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського та на базі Центру для хворих на хворобу Паркінсона та інші нейродегенеративні захворювання на базі кафедри нервових хвороб Полтавського державного медичного університету. Усі пацієнти, включені в дослідження, отримували лікування препаратами леводопи. Залежно від терапії леводопою пацієнти були розподілені на підгрупи: підгрупа – пацієнти отримували терапію препаратами леводопи короткої дії 4 рази на добу. б підгрупа – пацієнти отримували перед сном комбінацію леводопи короткої дії 3 рази на добу з леводопою пролонгованої дії. У хворих з акінетико-ригідною формою виражені рухові порушення та нижчий рівень самостійності. Ці відмінності зумовлюють пошук методу оптимізації лікування з урахуванням рухових форм хвороби Паркінсона. Серед рухових ускладнень, що зустрічаються у хворих на різні форми хвороби Паркінсона, переважали: феномен «зношування», непередбачувані періоди виключення, завмирання, недостатнє «включення». Показано, що у хворих із акінетико-ригідною формою комбінована терапія достовірно зменшує тривалість періоду «вимкнення», покращує показники (UPDRS-III) та Шваба та Інгланда, тоді як у групі з акінетикоригідно-тремтячою формою лише знижує показник UPDRS-III. У процесі лікування у хворих на хворобу Паркінсона, які отримували комбіновану терапію леводопою (комбінація леводопи короткої дії та леводопи тривалої дії), спостерігалося значне покращення клінічних симптомів та зменшення моторних ускладнень. ми показали кращу відповідь на зміну стратегії лікування у пацієнтів з ригідними формами захворювання. Ми можемо рекомендувати розглянути можливість додавання леводопи тривалого вивільнення для лікування рухових ускладнень у пацієнтів із хворобою Паркінсона з ригідністю та акінетико-ригідно -тремтячою формами хвороби Паркінсона.
Keywords: Parkinson’s disease
optimization of treatment
motor fluctuations
хвороба Паркінсона
оптимізація лікування
моторні флуктуації
UDC: 616.858-008.7:539.386-085
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2022-3-166-262-266
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20183
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра нервових хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optimization the treatment of motor fluctuations in various forms of Parkinson’s Disease.pdf228,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.