Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20199
Title: Етіологічні аспекти формування хронічного ендометриту у жінок, що планують вагітність
Other Titles: Aetiological aspects of the development of chronic endometritis in women who plan their pregnancy
Authors: Тарановська, Олена Олексіївна
Taranovska, O. O.
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Тарановська О. О. Етіологічні аспекти формування хронічного ендометриту у жінок, що планують вагітність / О. О. Тарановська // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79-80). – С. 12–16.
Abstract: В структурі чинників репродуктивних втрат зростає роль хронічного ендометриту, очевидною причиною якого є персистенція мікробних факторів. Однак факти, що підтверджують наявність внутрішньоматкової мікрофлори та обґрунтовують доцільність антибактеріального лікування цієї патології, є досить суперечливими і спонукають до детального вивчення цього питання. Метою роботи було з’ясування ролі висхідного інфікування у виникненні хронічного ендометриту шляхом дослідження спектру мікрофлори нижніх відділів цервікального каналу та матки у жінок, які планують вагітність. Матеріали та методи дослідження. 87 пацієнткам з гістологічно підтвердженим хронічним ендометритом (основна група) та 13 жінкам без цієї патології (група контролю) було проведене вивчення спектру мікрофлори нижніх відділів генітального тракту та зразків ендометрію шляхом бактеріоскопічного, бактеріологічного дослідження та полімеразної ланцюгової реакції. Отримані результати. Патологічна мікрофлора в цервікальному каналі і піхві у жінок з хронічним ендометритом виявлялася у 75%, що в 2,85 разів перевищує частоту виявлення інфекції у жінок без цієї патології (30,7%). Здебільшого мікрофлора була представлена у вигляді полімікробних асоціацій. Спектр мікроорганізмів у цервікальному каналі та піхві здебільшого співпадав з таким в зразках ендометрію. Найчастіше в ендометрії виявлялися Ureaplama spp. (63,2% ), хламідії (31,6%), мікоплазми (26,3%). Висновки. Дослідження вказують на ключову роль висхідного інфікування в розвитку хронічного ендометриту і необхідність санації нижніх відділів статевого тракту в ході комплексного його лікування.
In the structure of reproductive loss factors, the role of chronic endometritis is increasing, the obvious cause of which is the persistence of microbial factors. However, the facts confirming the presence of intrauterine microflora and substantiating the appropriateness of antibacterial therapy of the above pathology are quite contradictory and prompt a detailed study of this issue.
Keywords: хронічний ендометрит
висхідне інфікування
преконцепція
chronic endometritis
ascending infection
preconception
UDC: 618.14-002:618.2
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077-1096.22.3.4.12
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20199
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 22, вип. 3-4 (79-80)
Наукові праці. Кафедра акушерства і гінекології № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.