Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20206
Title: Технологія оцінки системної дії біологічно активних хірургічних шовних матеріалів
Other Titles: Technology of the assessment of systemic effect of biologically active surgical suture materials
Authors: Костенко, Віталій Олександрович
Соловйова, Наталія Веніамінівна
Міщенко, Артур Володимирович
Акімов, Олег Євгенович
Костенко, Вікторія Геннадіївна
Issue Date: 3-Mar-2023
Publisher: Український інститут інтелектуальної власності
Citation: Реєстраційна картка технології № 0623U000057 Україна. Технологія оцінки системної дії біологічно активних хірургічних шовних матеріалів / В. О. Костенко, Н. В. Соловйова, А. В. Міщенко, О. Є. Акімов, В. Г. Костенко. – № Держреєстрації НДДКР: 0119U103898, опубл. 03.03.23.
Abstract: Технологія включає оцінку клініко-лабораторних, гематологічних, біохімічних, токсикологічних, функціональних та патоморфологічних показників лабораторних щурів у тесті in vivo. Оцінка вказаних параметрів виконується післяімплантації шовного матеріалу в міжм'язовий карман передньої черевної стінки.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20206
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра патофізіології
Нововведення, технології (РКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehnologiya_ocynky_systemnoyi_dyi_biologichno_actyvnyh_hyrurgichnyh_shovnyh_materialyv.pdf208,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.