Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20207
Title: Переваги різних варіантів завершення відеолапараскопічної холедохолітотомії
Authors: Зезекало, Єфім Олегович
Supervisor: Дудченко, Максим Олександрович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Зезкало Є. Переваги різних варіантів завершення відеолапараскопічної холедохолітотомії / Є. Зезекало ; науковий керівник: М. Дудченко // Актуальні питання клінічної медицини : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. лікарів-інтернів, м. Полтава, 25 травня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 82–83.
Abstract: Актуальність. Жовчнокам’яна хвороба – одне з найпоширеніших захворювань гепатобіліарної системи. У зв’язку з низькою діагностикою, все частіше, пацієнти звертаються за допомогою з розвитком ускладнень, одне з яких це механічна жовтяниця. В багатьох випадках виникають труднощі у виборі вірного методу оперативного лікування.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20207
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zezekalo_kholedokholitotomia.pdf430,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.