Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20209
Title: Вплив препарату „Інстенон” на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу
Other Titles: Influence of medical preparation “Instenon” on the prooxidant-antioxidant system condition of rats with chronic cerebral circulation incompetence
Authors: Пурденко, Тетяна Йосипівна
Purdenko, T. Y.
Issue Date: 2003
Publisher: Дніпропетровська державна медична академія
Citation: Пурденко Т. Й. Вплив препарату „Інстенон” на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу / Т. Й. Пурденко // Медицини – здоров’я ХХІ сторіччя : матеріали міжнар. конф. студ. і молодих вчених, м. Дніпропетровськ, 18–20 вересня 2003 р. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 38.
Abstract: Одним з нових методів лікування судинних захворювань нервової системи є введення в клінічну практику комбінованих препаратів, які діють на різні ланки патогенезу гіпоксії та ішемії головного мозку. Таким препаратом являється „Інстенон” - багатокомпонентний нейрометаболіт із вазоактивною, спазмолітичною дією. Метою дослідження було вивчення впливу препарату „Інстенон’" на стан прооксидантно-антиоксидантної системи щурів з хронічною недостатністю мозкового кровообігу (ХНМК). Препарат призначали внутрішньом’язово в дозі 0,01 мл/кг на добу на протязі 10 днів. Нами в експериментах на щурах інтактної та дослідної (ХНМК справа та зліва) груп було встановлено зростання у крові вторинних продуктів перекислого окислення ліпідів (ПОЛ ). зокрема: накопичення малонового альдегіду в процесі півторагодинної інкубації (при ХНМК зліва на 18.8%. справа на 37.6%); зниження активності супероксиддисмутази (СОД) (зліва на 28.3%. справа на 4.4%). При лікуванні ХНМК „Інстеноном” виявлено достовірне зниження ТБК-активних реактантів. збільшення активності СОД (справа на 22.1%. зліва на 72.5%). Отже. ХНМК у щурів супроводжується посиленням накопичення вторинних продуктів ПОЛ у крові, зниженням рівня активності СОД. Лікування з використанням „Інстенону" привело до зменшення інтенсивності ПОЛ, збільшення активності СОД в крові щурів (особливо при ХНМК зліва). Отримані результати дають можливість рекомендувати "Інс тенон" для комплексної терапії ХНМК.
Keywords: антиоксиданти
хронічна недостатність мозкового кровообігу
прооксиданти
нейрометаболіт
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20209
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра нервових хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_of_medical_preparation_Instenon.pdf101,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.