Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20217
Title: Електрохімічне дослідження антирадикальних властивостей ендогенних антиоксидантів
Authors: Кузнецова, Тетяна Юріївна
Шинкаренко, Віктор Іванович
Kuznecova, T. Yu.
Shinkarenko, V. I.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Citation: Кузнецова Т. Ю. Електрохімічне дослідження антирадикальних властивостей ендогенних антиоксидантів / Т. Ю. Кузнецова, В. І. Шинкаренко // ХV Менделєєвські читання : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. Нац. Пед. Ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] – Полтава : Редакційно-видавничий відділ ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – С. 29–31.
Abstract: На макроскопічному рівні підтверджена принципова відмінність встановлена теоретично механізму інгібуваня молекулами антиоксидантів гідроксил- та супероксид-аніон-радикала на фоні превалюючої антирадикальної активності глутатіону в порівнянні з мелатоніном. Встановлена кореляція зміни макроскопічних параметрів процесу електровідновлення вільних радикалів кисню в присутності антиоксидантів з отриманими на нанорівні результатами квантовохімічних досліджень при взаємодії молекули мелатоніну та глутатіону із вільним радикалами кисню.
Keywords: ендогенні антиоксиданти
антирадикальна активність
UDC: 54(072)(09)(092).001
ISBN: 978-966-2538-80-9
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20217
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Electrochemical_investigation_of_antiradical_powers_of_endogen_us_antioxidants.pdf552,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.