Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20224
Title: Можливості та виклики використання телемедицини в стоматології
Authors: Марченко, Костянтин Валентинович
Добровольська, Оксана Володимирівна
Перепелова, Тетяна Василівна
Добровольський, Олександр Володимирович
Marchenko, K. V.
Dobrovolska, O. V.
Perepelova, T. V.
Dobrovolskii, O. V.
Issue Date: 24-Feb-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Можливості та виклики використання телемедицини в стоматології / К. В. Марченко, О. В. Добровольська, Т. В. Перепелова, О. В. Добровольський // Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 лютого 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 124–126.
Abstract: Телемедицина, також відома як телездоров'я, – це використання цифрових технологій для надання медичних послуг на відстані. Ця інноваційна технологія суттєво вплинула на галузь охорони здоров'я, і стоматологія не є винятком. Телемедицина в стоматології – це використання телекомунікаційних технологій для дистанційного надання стоматологічних консультацій, обстежень та лікування.
Keywords: телемедицина
стоматологія
UDC: 614.88+616-083.98+616-039.74+616-036.11./-036.882-08](063)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20224
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mozhlyvosti_ta_vyklyky_vykorystannya_telemedytsyny_v_stomatolohiyi.pdf356,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.