Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20228
Title: Інноваційний підхід до методики викладання дисциплін у закладах фахової передвищої освіти
Authors: Вонсович, Лідія Пантелеймонівна
Vonsovych, Lidiya
Issue Date: 17-Nov-2022
Publisher: Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Citation: Вонсович Л. Інноваційний підхід до методики викладання дисциплін у закладах фахової передвищої освіти / Л. Вонсович // Лише той Учитель, хто живе так, як навчає : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю, присвяченої Всесвітньому дню філософії, (Полтава, 17 листопада 2022 р.) / уклад. : Л. Литвинюк, М. Чиркова ; Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПАНО, 2023. – С. 290–293.
Abstract: На основі вивчення творчої спадщини Григорія Сковороди доцільно сформулювати рекомендації, дотримання яких у закладі фахової передвищої освіти дає зростання ефективності навчання здобувача освіти, на що спрямовувалися наші попередні дослідження [5, с. 34–44; 12, с. 36–42; 14, с. 34–44]. Великий вплив на ефективне засвоєння студентом закладу фахової передвищої освіти навчальної інформації має інноваційний підхід до методики викладання дисциплін. Інновації створюють певну мотивацію до отримання сучасних знань. Оскільки світ не стоїть на місці, а кожний день приносить принципово нові та більш досконалі технології, які полегшують життя людини, то мають разом з ними розвиватися і суб’єкти освіти. Інноваційні освітні методики і технології викладання досліджують вітчизняні вчені, зокрема, аналізуються умови, напрями інноваційного розвитку освіти (В. Андрущенко [1, с. 5–13]), шляхи модернізації освіти в сучасних умовах (Ю. Колісник-Гуменюк [4]), інноваційні технології навчання і методики викладання дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти (Д. Гладков [2], Л. Лебедик [2; 3; 6–9; 14], Ж. Кундій [5], У. Павелкіна [11], В. Стрельніков [5; 8; 9; 11–15], М. Стрельніков [8]) та ін.). Так, дослідники зазначають, що термін «інноваційні технології навчання» у буквальному розумінні «не нове» (від лат. in – префікс, що означає заперечення, novation, – оновлення, зміна – нововведення), однак мають визначатися як такі, що є не лише новими, а такими, що заперечують вже наявні.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20228
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vonsovich.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.