Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20229
Title: Значення творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу учасників навчального процесу у закладах фахової передвищої освіти
Authors: Кундій, Жанна Петрівна
Kundij, Zh.
Issue Date: 17-Nov-2022
Publisher: Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Citation: Кундій Ж. Значення творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу учасників навчального процесу у закладах фахової передвищої освіти / Ж. П. Кундій // Лише той Учитель, хто живе так, як навчає : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю, присвяченої Всесвітньому дню філософії, (Полтава, 17 листопада 2022 р.) / уклад. : Л. Литвинюк, М. Чиркова ; Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПАНО, 2023. – С. 55–57.
Abstract: В епоху інформаційного суспільства особливого значення набуває творча спадщина Григорія Сковороди стосовно розвитку наукового потенціалу суб’єктів освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти. В умовах військової агресії в Україні важливо перейти від споглядального ставлення до творчої спадщини духовного «батька нації» Григорія Сковороди, її перманентного застосування, до активного й креативного, коли ця спадщина перетворюється у головний рушій мобілізації духовних сил особистості кожного українця, і, безперечно, розвитку наукового потенціалу суб’єктів освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20229
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kundij.zh.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.