Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20230
Title: Актуальні проблеми професійної підготовки студентів у закладі фахової передвищої освіти
Authors: Куценко, Наталія Петрівна
Kutsenko, N. P.
Issue Date: 17-Nov-2022
Publisher: Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Citation: Куценко Н. Актуальні проблеми професійної підготовки студентів у закладі фахової передвищої освіти / Н. Куценко // Лише той Учитель, хто живе так, як навчає : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю, присвяченої Всесвітньому дню філософії, (Полтава, 17 листопада 2022 р.) / уклад. : Л. Литвинюк, М. Чиркова ; Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПАНО, 2023. – С. 286–290.
Abstract: Актуальними в умовах військової агресії в Україні стають зміни в нашому суспільстві, які потрібно підтримувати вдосконаленням професійної підготовки студентів у закладі фахової передвищої освіти. Дослідження багатьох вітчизняних вчених засвідчують актуальність професійного розвитку здобувача освіти (І. Бузажи [2], Л. Вонсович [9], Ю. Ївженко [1], А. Каленський [15], С. Кубіцький [15], Л. Лебедик [2; 4–7; 10; 16], С. Максименко [3], Т. Пащенко [15], Л. Подоляк [8], В. Стрельніков [9–13], Н. Терентьєва [14], В. Юрченко [8] та ін.). Однією з важливих проблем закладів фахової передвищої освіти є розвиток і впровадження моделей ефективності професійної підготовки студентів. Сучасна професійна фахова передвища освіта розпізнає два типи: 1) адаптація, основною метою якої підготувати випускника до вимог професії; 2) підвищення професійної кваліфікації, яка покращує ефективність професійної роботи, готуючи здобувачів освіти до прийняття обґрунтованих рішень (С. Максименко [3]). Тепер пріоритетною є модель професійного розвитку здобувачів освіти, однак найчастіше у практиці роботи закладів фахової передвищої освіти реально втілюється адаптаційна модель (Л. Подоляк, В. Юрченко [8]).
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20230
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktualni_problemy_profesiynoyi_pidhotovky_studentiv.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.