Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20231
Title: Інноваційні технології розвитку особистості студента у закладах фахової передвищої освіти
Authors: Герасименко, Алла Миколаївна
Gerasimenco, A.
Issue Date: 17-Nov-2022
Publisher: Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Citation: Герасименко А. Інноваційні технології розвитку особистості студента у закладах фахової передвищої освіти / А. Герасименко // Лише той Учитель, хто живе так, як навчає : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю, присвяченої Всесвітньому дню філософії, (Полтава, 17 листопада 2022 р.) / уклад. : Л. Литвинюк, М. Чиркова ; Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ПАНО, 2023. – С. 295–298.
Abstract: Актуальність творчої спадщини Григорія Сковороди на сучасному етапі розвитку людства викликана швидким технічним прогресом, інформатизацією соціуму, глобалізацією всіх процесів, впровадженням інформаційних технологій в усі сфери життя, розумінням ролі та впливу особистості, професійної підготовки на розвиток особистості студента у закладах фахової передвищої освіти. Бурхливий розвиток інформаційних технологій, Інтернету, їх величезна популярність вимагає переосмислення місця та ролі інноваційних технологій розвитку особистості студента у освітньому процесі закладів фахової передвищої освіти, що вимагає не тільки модернізації освіти, а й також переосмислення мети навчання, удосконалення змісту освіти, ролі технологій у навчанні, що, у свою чергу, вимагає зміни методики застосування інноваційних технологій розвитку особистості студента у закладах фахової передвищої освіти, що має привести до покращення якості фахової передвищої освіти.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20231
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatsiyni_tekhnolohiyi_rozvytku_osobystosti_studenta.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.