Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20247
Title: Аналіз реформи системи екстреної медичної допомоги: головні результати сьогодення
Authors: Коршенко, Володимир Олександрович
Розмовенко, Гліб Геннадійович
Гавловський, Олександр Леонідович
Korshenko, V. O.
Rozmovenko, G. G.
Gavlovsky, O. L.
Issue Date: 24-Feb-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Коршенко В. О. Аналіз реформи системи екстренної медичної допомоги: головні результати сьогодення / В. О. Коршенко, Г. Г. Розмовенко, О. Л. Гавловський // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти», м. Полтава, 24 лютого 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 105–108.
Abstract: Служба екстреної (швидкої) медичної допомоги (ЕМД) - одна з найважливіших ланок системи охорони здоров‘я, це медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я. Екстрена медична допомога зазнала низки змін. У процесі діяльності бригад ЕШМД існує ціла низка проблемних питань.
Keywords: служба екстреної (швидкої) медичної допомоги
бригади ЕМД
система ЕМД
програма медичних гарантій
UDC: 614.88+616-083.98+616-039.74+616-036.11./-036.882-08](063)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20247
Appears in Collections:Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти
Наукові праці. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiz_reformy_systemy_ekstrennoji_medychnoji.pdf88,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.