Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20248
Title: Вплив порушень вуглеводного обміну у матерів з метаболічним синдромом на глікемічний профіль у новонароджених дітей
Authors: Похилько, Валерій Іванович
Чернявська, Юлія Ігорівна
Цвіренко, Світлана Миколаївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Похилько В. І. Вплив порушень вуглеводного обміну у матерів з метаболічним синдромом на глікемічний профіль у новонароджених дітей / В. І. Похилько, Ю. І. Чернявська, С. М. Цвіренко // Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності системи громадського здоров’я в Україні в мирний час та під час війни : колективна монографія ; за заг. ред. проф. Ждана В. М. та проф. Голованової І. А. – Полтава, 2022. – С. 101–107.
Abstract: У всьому світі як гіперглікемія під час вагітності, так і ожиріння серед жінок дітородного віку наростають до масштабів епідемії [2, 3]. Для діагностики гестаційної гіперглікемії використовуються критерії, рекомендовані Міжнародною федерацією гінекології та акушерства (FIGO) [4], яка розглядає будь-який ступінь підвищення рівня глюкози під час вагітності, як частину загального визначення «гестаційної гіперглікемії». Цю широку групу далі поділяють на жінок з відомим цукровим діабетом до вагітності або помітно підвищеним рівнем глюкози - «діабет до вагітності» та жінок, які мають «гестаційний цукровий діабет». Вивчення причиннонаслідкових зв'язків ожиріння і метаболічного синдрому та гестаційного діабету, його найближчих та довгострокових наслідків для здоров'я новонароджених є складним завданням, адже дуже часто ці асоціації мають двосторонній характер – ожиріння лежить на причинному шляху до гіперглікемії, а гіпреглікемія під час вагітності причинно пов’язана з ожирінням у нащадків. Гестаційний діабет, як правило, протікає безсимптомно, і його можна виявити лише тоді, коли проводиться систематичне дослідження під час вагітності.
Keywords: гіперглікемія
вагітність
новонароджені діти
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20248
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 із неонатологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
glikemichniy_profil.pdf653,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.