2023 : [633] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Modern Trends in Foreign Languages Research and Teaching [44]

Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 18–19 May 2023)

Logo

Актуальні питання клінічної медицини [111]

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції лікарів-інтернів, м. Полтава, 25 травня 2023 р.

Logo

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи [44]

Збірник статей VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22-24 листопада 2023 р.

Logo

Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти [46]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 24 лютого 2023 р.

Logo

Медична наука – 2023 [52]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учениx, м. Полтава, 1 грудня 2023 р.

Logo

Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір [155]

Матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р.

Logo

Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи [39]

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 8 вересня 2023 р.

Logo

«Полтавські дні громадського здоров’я» [41]

Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я», м. Полтава, 26 травня 2023 р.

Logo

Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини [101]

Збірка тез та статей наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19–20 жовтня 2023 р.