Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20259
Title: Становлення медичної реабілітації в західних країнах та в Україні
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Голованова, Ірина Анатоліївна
Харченко, Світлана Володимирівна
Ляхова, Наталія Олександрівна
Вовк, Орест Ярославович
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Становлення медичної реабілітації в західних країнах та в Україні / В. М. Ждан, І. А. Голованова, С. В. Харченко, Н. О. Ляхова, О. Я. Вовк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи», м. Полтава, 8 вересня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 5–8.
Abstract: Проблема медичної реабілітації розглядалася в працях багатьох провідних вітчизняних та іноземних науковців, зокрема: А.Н. Белова, О.Н. Щепетова, В.П. Лисенюка, В.О. Малахова, Г.М. Кошелєвої, О.В. Родіна, І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленка, Л.Л. Примачок, І. Сисоєнко та ін. Дослідження наукових праць вказує на те, що дана проблема завжди була і залишається ключовою в медицині. Однак, зважаючи на широкий спектр внеску зазначених вище науковців, слід сказати, що потребує більш грунтовного вивчення зарубіжний досвід у медичній реабілітації та впровадження його в Україні. Медична реабілітація – це комплекс заходів медикаментозного та лікувального призначення, які спрямовані на відновлення здоров’я хворого та недопущення інвалідності.
Keywords: медична реабілітація
зарубіжний досвід
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20259
Appears in Collections:Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhdan_VM_Development_of_medical_rehabilitation.pdf70,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.