Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20267
Title: Інформаційно-комунікаційне забезпечення як елемент зміцнення реабілітаційного компоненту системи охорони здоров’я регіону
Authors: Брич, В. В.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Брич В. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення як елемент зміцнення реабілітаційного компоненту системи охорони здоров’я регіону / В. В. Брич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи», м. Полтава, 8 вересня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 13–15.
Abstract: Ініціатива ВООЗ «Реабілітація–2030» (2017) серед пріоритетних напрямків зміцнення реабілітації на рівні країн визначила також і збір актуальної інформації про реабілітацію, створення та зміцнення мереж та партнерств у сфері надання реабілітаційних послуг. Одним із шляхів досягнення цього науковці (Skempes D. та ін., 2022) вважають забезпечення збору та використання інформації про надання реабілітаційних послуг, що може сприяти налагодженню комунікації та співпраці між зацікавленими сторонами. В Україні за останні сім років законодавчо врегульовано реабілітаційний напрямок у сфері охорони здоров’я відповідно до світових підходів і здійснено ряд активностей для його зміцнення: створено умови для навчання та працевлаштування в закладах охорони здоров’я фахівців за новими спеціальностями з реабілітації; розпочато впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я; надано можливість отримання послуг з реабілітації в рамках Програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Попри суттєві зміни в організації реабілітаційної допомоги населенню на державному рівні, реальна ситуація в регіонах потребує розробки нових підходів до зміцнення реабілітаційного компоненту системи хорони здоров’я.
Keywords: реабілітація
реабілітаційна допомога населенню
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20267
Appears in Collections:Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brych_VV_Informatsiyno_komunikatsiyne_zabezpechennya.pdf37,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.