Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20271
Title: Роль предмету клінічної анатомії та оперативної хірургії у сучасній системі підготовки студентів-медиків
Authors: Проніна, Олена Миколаївна
Білаш, Сергій Михайлович
Коптев, Михайло Миколайович
Білич, Анатолій Миколайович
Пирог-Заказникова, Ангеліна Валеріївна
Issue Date: 2018
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Citation: Роль предмету клінічної анатомії та оперативної хірургії у сучасній системі підготовки студентів-медиків / О. М. Проніна, С. М. Білаш, М. М. Коптев [та ін.] // Індивідуальна анатомічна мінливість органів та структур організму в онтогенезі : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю від дня народж. проф. Ю. Т. Ахтемійчука, м. Чернівці, 13–15 вересня 2018 р. – Чернівці, 2018. – С. 155–158.
Abstract: На сьогодні кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії є важливою з'єднувальною ланкою між теорією і клінікою. Зважаючи на це, значну увагу слід приділяти міжпредметній інтеграції. Глибокі знання з топографічної анатомії є одним із ключових моментів успішного оволодіння практичними навичками і професійними уміннями, необхідними для клінічної роботи. Щоб спрямувати творчу роботу студентів у потрібному напрямку, професорсько-викладацький склад повинен надавати студентам усю необхідну інформацію стосовно організації самостійної роботи. У навчальному процесі доцільно використовувати інноваційні форми навчання, серед яких важливе місце повинні посідати навчальні хірургічні операції. Формування клінічного мислення у студентів уже з перших років навчання є запорукою, їх успішної професійної діяльності у майбутньому.
Keywords: студент-медик
клінічна анатомія
предмет
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20271
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rol_predmetu.pdf282,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.