Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20273
Title: Роль поєднання теоретичного рівня підготовки студентів з опануванням практичних навичок при викладанні оперативної хірургії та топографічної анатомії
Authors: Проніна, Олена Миколаївна
Білич, Анатолій Миколайович
Данильченко, Світлана Іванівна
Половик, Олександр Юрійович
Коптев, Михайло Миколайович
Issue Date: 15-May-2014
Publisher: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Citation: Роль поєднання теоретичного рівня підготовки студентів з опануванням практичних навичок при викладанні оперативної хірургії та топографічної анатомії / О. М. Проніна, А. М. Білич, С. І. Данильченко [та ін.] // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяч. 160-річчю з дня народж. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль, 15–16 травня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – Ч. 1. – С. 318–319.
Abstract: Навчальний процес на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії в Українській медичній стоматологічній академії повністю відповідає вимогам сучасності і спрямований на поєднання достатнього теоретичного рівня підготовки студентів з опануванням кожним з них практичними навичками як по топографічній анатомиї ділянок, так і проведенні основних оперативних втручань, які передбачені навчальними програмами.
Keywords: практичні навички
оперативчна хірургія
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20273
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pronina_Rol_poiednannia1.pdf177,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.