Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20274
Title: Клінічні детермінанти виникнення вентрикулодилятації індукованої важкими внутрішньошлуночковими крововиливами у передчасно народжених дітей
Authors: Артьомова, Наталія Сергіївна
Калюжка, Олена Олександрівна
Фастовець, Марина Миколаївна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Артьомова Н. С. Клінічні детермінанти виникнення вентрикулодилятації індукованої важкими внутрішньошлуночковими крововиливами у передчасно народжених дітей / Н. С. Артьомова, О. О. Калюжка, М. М. Фастовець // Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності системи громадського здоров’я в Україні в мирний час та під час війни : колективна монографія ; за заг. ред. проф. Ждана В. М. та проф. Голованової І. А. / Полтавський державний медичний університет. – Полтава, 2022. – С. 132–146.
Abstract: Виникнення ВШК-індукованої ВД у передчасно народжених дітей є багатофакторною подією. Встановлено фактори, які мають найбільший вплив на розвиток даної патології у немовлят з ВШК ІІІ–ІV ступеня: відшарування плаценти (ВШ 3,14); анемія при народженні (ВШ 9,87); діастолічний АТmin (ВШ 0,91); трансформація ВШК у важку ступінь після 4 доби життя (ВШ 3,03); тривалість ШВЛ (ВШ 1,05); рівень лактатдегідрогенази (ВШ 1,002); С-реактивний білок >6 мг/л (ВШ 2,3); рівень глюкози (ВШ 0,83).
Keywords: вентиркулодилятація шлуночків
передчасно народжені діти
ВШК-індукованою вентрикулодилятація
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20274
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 із неонатологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ventrikulodilatacia.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.