Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20276
Title: Особливості ресурсу соціальної адаптації у доглядачів за пацієнтами з деменцією
Authors: Животовська, Лілія Валентинівна
Орлова, Ольга Вячеславівна
Боднар, Леся Анатоліївна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Животовська Л. В. Особливості ресурсу соціальної адаптації у доглядачів за пацієнтами з деменцією / Л. В. Животовська, О. В. Орлова, Л. А. Боднар // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи», м. Полтава, 8 вересня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 18–20.
Abstract: Згідно результатів отриманих під час дослідження констатовано, що ступінь нейропсихіатричних порушень у пацієнтів з деменцією має суттєвий вплив на рівень соціальної адаптації їх доглядачів. Встановлено, що у доглядачів із низьким рівнем показника психічної напруженості рідше відмічалися прояви соціальної дезадаптації (p<0,001). Отримані результати можуть слугувати підставою для розробки та удосконалення програм психологічної корекції для членів сімей, де проживає хворий на деменцію.
Keywords: деменція
соціальна адаптація
доглядачі
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20276
Appears in Collections:Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhyvotovska_LV_Osoblyvosti_resursu_sotsialnoyi_adaptatsiyi.pdf87,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.