Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20281
Title: Морфологія вставних проток піднижньощелепних слинних залоз
Authors: Ткаченко, Олексій Тарасович
Supervisor: Білаш, Валентина Павлівна
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Citation: Ткаченко О. Т. Морфологія вставних проток піднижньощелепних слинних залоз / О. Т. Ткаченко ; науковий керівник : В. П. Білаш // Актуальні питання сучасної медицини : тези доп. XIX Міжнар. наук. конф. студентів, молодих вчених та фахівців, м. Харьків, 15-16 грудня 2022 р. – Україна, 2022. – С. 303–304.
Abstract: Залучення піднижньощелепних слинних залоз (ПЩСЗ) людини та лабораторних тварин в патологічні процеси, вимагає знань щодо морфологічної будови вивідних проток, при їх нормальному функціонуванні, що є важливим фактором при встановленні патоморфологiчного діагнозу. Кожне дослідження потребує підбору найбільш подібного до організму людини виду лабораторних тварин, які у подальшому можуть слугувати для екстрапаляції результатів досліджень на організм людини
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20281
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morfolohiya_vstavnykh_protok_pidnyzhnoshchelepnykh_slynnykh_zaloz.pdf338,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.