Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20304
Title: Specificity of a lecture in the videoconference format in the postgraduate education of dentists
Other Titles: Особливості лекції у форматі відеоконференції в практиці післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Authors: Skrypnikova, T. P.
Kulai, O. O.
Khmil, T. A.
Gurzhii, O. V.
Prykhodchenko, S. V.
Tymoshenko, Yu. V.
Скрипнікова, Таїса Петрівна
Кулай, Ольга Олександрівна
Хміль, Олена Всеволодівна
Гуржій, Олена Вікторівна
Приходченко, Світлана Валеріївна
Тимошенко, Юлія Володимирівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Specificity of a lecture in the videoconference format in the postgraduate education of dentists / T. P. Skrypnikova, O. O. Kulai, T. A. Khmil [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2022. – Вип. 2, т. 1 (164). – С. 254–361.
Abstract: Higher education establishments in Ukraine have only just mastered new ways of training and educating doctors in the Covid‐19 pandemic, as martial law conditions have invaded the realities of everyday life. Priority is essential for the country to continue the educational process. The need for communication support for both higher education and teachers and the formation of new forms of interaction between the subjects of the educational process comes first. Currently, there is an urgent need to consider new facets of organizational and methodological conditions of the virtual educational process and the possibility of using and mixing known formats of such traditional pedagogical forms as lectures. The purpose of the article is to determine the organizational and methodological lecture features in a videoconference format in the practice of postgraduate education of dentists in wartime. Among the significant advantages of such a lecture are the following: the absence of geographical restrictions, the size of the audience, which depends on the technical capabilities of the subjects of the educational process; lecture recording, which can be viewed unchanged; use of lecture material in synchronous and asynchronous regime; knowledge transfer takes place in an interactive regime; the opportunity for students to become real interlocutors to share experiences. However, the lecture in the format of a videoconference is not without several disadvantages, such as the need for modern equipment for all participants in the educational process; high-speed Internet connection; availability of an appropriate level of information and communication literacy; it takes more time and effort to create «content» for a lecturer; challenging to keep the audience’s attention; there is an emotional crisis. But the lives, health, and safety of students and teachers are essential, so online classes are becoming the only possible form of learning today. The use of features of various lecture forms in videoconferencing in the practice of postgraduate education of dentists ensures its continuity and effectiveness.
Закладам вищої освіти України доводиться функціонувати в надзвичайно складних обставинах, які обумовлені реаліями повсякденного життя: в умовах глобальної пандемії короновірусної інфекції, в умовах воєнного стану пріоритетною важливістю є продовження освітнього процесу та необхідність комунікаційної підтримки здобувачів вищої освіти і викладачів. В даний час виникає нагальна необхідність розглянути організаційно- методичні умови віртуального освітнього процесу і можливості використання таких традиційних педагогічних форм як лекція. Мета статті полягає у визначенні організаційно-методичних особливостей лекції у форматі відеоконференції в практиці післядипломної освіти лікарів-стоматологів. Серед суттєвих переваг такої лекції можна відзначити наступні: відсутність географічних обмежень, розмір аудиторії, що обмежений лише технічними можливостями; запис лекції, який можна переглянути у незміненому вигляді; відбувається передача знань в інтерактивному режимі; в можливості слухачів перетворюватись на реальних співрозмовників для обміну досвідом. Разом з тим, лекція у форматі відеоконференції не позбавлена і ряду недоліків, таких як необхідність відповідного оснащення у всіх учасників навчального процесу; підключення до високошвидкісного Інтернету; наявність відповідного рівня інформаційно-комунікаційної грамотності; лектору необхідно мати заздалегідь підготовлений «контент», на створення якого потрібно більше часу і зусиль; важко володіти увагою аудиторії; існує емоційна криза. Лекційна аудиторія післядипломної освіти дуже різноманітна: це лікарі-інтерни з меншим клінічним досвідом і лікарі-курсанти з більш значним досвідом до декількох десятирічь, які мають місце роботи в різних закладах: бюджетній поліклініці, приватній клініці, іншому ЗВО. Щоб задовольнити аудиторію лектори приділяють значну увагу порівнянню традиційного і нетрадиційного клінічного перебігу стоматологічних хвороб, питанням їх диференційної діагностики і сучасним методам лікування. Ілюстрації клінічних випадків завжди власні або співробітників кафедри, тому що лікарям відомі приклади з Інтернету, окрім того вони мають можливість порівнювати лекцій, бо можуть бути слухачами інших лекторів і наукових спільнот. Життя, здоров’я та безпека слухачів і викладачів – це вагомо і суттєво, тому у нашому сьогоденні онлайн-заняття стають єдиною можливою формою навчання. Використання особливостей лекції у форматі відеоконференції в практиці післядипломної освіти лікарів-стоматологів забезпечує її безперервність та ефективність.
Keywords: lecture
videoconference
online learning
postgraduate education
лекція
відеоконференція
онлайн-навчання
післядипломна освіта
UDC: 378.147:616.314
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077–4214–2022–2–1–164-354-361
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20304
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2, Том 1 (164)
Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specificity_of_a_lecture_in_the_videoconference .pdf252,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.