Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20343
Title: Особливості переживання стресу у студентів медичного профілю під час війни в Україні
Authors: Кундій, Жанна Петрівна
Дворник, Валентин Миколайович
Скрипніков, Андрій Миколайович
Васильєва, Ганна Юріївна
Куценко, Наталія Петрівна
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Особливості переживання стресу у студентів медичного профілю під час війни в Україні / Ж. П. Кундій, В. М. Дворник, А. М. Скрипніков, Г. Ю. Васильєва, Н. П. Куценко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 139–142.
Abstract: Починаючи від 24 лютого 2022 року, рф веде повномасштабну війну проти України. Успішне опанування медичної професії у воєнний час ставить перед сучасним українським студентством нові завдання та виклики, тому надзвичайно актуальним стає дослідження впливу багатокомпонентного стресу на здобувачів медичної освіти, а також вивчення психологічних факторів й механізмів, які сприятимуть успішному подоланню цього складного за своєю природою стресу. В результаті проведеного дослідження виявлено низький та граничний рівень опірності стресу у переважної більшості здобувачів передвищої медичної освіти, який відбивав вкрай негативний вплив багатокомпонентного стресу на успішність навчання в цілому, фізичне і психологічне самопочуття студентів. Студенти з низьким ступенем опору стресу демонстрували високу ступінь стресового навантаження на тлі переважання формування неадаптивних стратегій копінг-поведінки, отже потребують психологічного супроводу задля оптимізації психологічних ресурсів особистості успішно справлятися зі станом стресу, мінімізації його негативного впливу, формування стійких способів захисної поведінки та подолання, що в свою чергу буде запорукою збереження здоров’я майбутніх працівників системи охорони здоров’я.
Starting from February 24, 2022, the russian federation is waging a full-scale war against Ukraine. Successful mastery of the medical profession in wartime poses new tasks and challenges for modern Ukrainian students; therefore, it is extremely relevant to study the impact of multicomponent stress on medical education students, as well as the study of psychological factors and mechanisms that will contribute to successfully overcoming this complex nature of stress. As a result of the conducted research, a low and marginal level of stress resistance was found in the vast majority of students of advanced medical education, which reflected the extremely negative impact of multicomponent stress on the success of studies in general, and the physical and psychological well-being of students. Students with a low degree of stress resistance demonstrated a high degree of stress load against the background of the predominance of the formation of coping behavior maladaptive strategies, therefore they need psychological support in order to optimize the psychological resources of the individual to successfully cope with the stress state, to minimize its negative influence, formation of protective behavior sustainable methods and overcoming, which in turn will be a guarantee of health preservation of future employees of the health care system.
Keywords: військовий стрес
рівень опірності стресу
копінг
студенти медичного профілю
war stress
stress resistance levels
coping with war stress
medical student
UDC: 616.89.05 –53/46.037
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20343
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kundiy_ZhP_Osoblyvosti_perezhyvannya_stresu.pdf233,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.