Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20357
Title: Formarea gindirii creative in predarea limbelor straine prin problematezare la universitatea de stat de medicina din bucovina (Навчання креативного мислення при викладанні іноземних мов шляхом проблематизації у БДМУ)
Authors: Наместюк, С. В.
Цуркан, Т. Г.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Наместюк С. В. Formarea gindirii creative in predarea limbelor straine prin problematezare la universitatea de stat de medicina din bucovina (Навчання креативного мислення при викладанні іноземних мов шляхом проблематизації у БДМУ) / С. В. Наместюк, Т. Г. Цуркан // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 175–178.
Abstract: Наукові дослідження в галузі педагогіки та методики підкреслюють важливість впровадження творчого мислення у процес вивчення мови. Метою роботи є дослідження формування креативного мислення у навчанні іноземної мови шляхом проблематизації. У статті представлено теоретичний огляд питань розвитку творчих навичок, а також емоційних і когнітивних переваг творчості у вивченні мови. Також метою даної роботи є дослідження значущих передових зв’язків між творчими процесами та продуктивністю у навчанні іноземних мов у Буковинському державному медичному університеті. Концептуалізовано дві стратегії розвитку творчих умінь студентів: проблематизація та проблематологія. Результати дослідження показали, що показники креативного мислення у студентів є низькими і запропонована модель впровадження креативного мислення позитивно вплине на розвиток творчих навичок та сприятиме мотивації у вивченні іноземної мови у медичному навчальному закладі. Можливість практичного застосування отриманих результатів полягає в розробці ефективного методичного інструменту – стратегії проблематизації формування творчих умінь студентів, розкритті специфіки творчості як процесу, як продукту, як потенціалу та виявленні тип особистості
Cercetarea științifică în domeniul pedagogiei și metodologiei face apel la importanța introducerii gândirii creative în procesul de învățare a limbelor străine. Scopul lucrării este de a studia formarea gândirii creative în predarea limbii străine prin problematizare. Prezentul studiu subliniază relația dintre învățarea limbii străine și creativității. De asemenea, scopul acestei lucrări este de a studia legăturile avansate semnificative dintre procesele creative și productivitatea în învățarea limbelor srăine la Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina pentru a crea un model al procesului de dezvoltare a abilităților creative ai studenților. Au fost conceptualizate două strategii pentru dezvoltarea abilităților creative ale elevilor: problematizarea și problematologia. Rezultatele studiului au arătat că indicatorii gândirii creative la elevi sunt scăzuti și modelul propus de introducere a gândirii creative va afecta pozitiv dezvoltarea abilităților creative și va promova motivația în învățarea limbii străine înt-ro școală medicală. Posibilitatea aplicării practice a rezultatelor obținute constă în dezvoltarea unui instrument metodologic eficient - o strategie de problematizare pentru formarea abilităților creative ale elevilor, dezvăluind specificul creativității ca proces, ca produs, ca potențial și identificarea unui tip de personalitate al elevului, care contribuie la dezvoltarea abilităților creative.
Keywords: творче мислення
розвиток творчих умінь
креативні технології
навчання мови
модель відповіді
gândire creativă
dezvoltarea abilităților creative
tehnologii creative
predarea limbii străine
model de răspuns
UDC: 378.147.016:811.1/.2
ISBN: 978-617-7915-81-1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20357
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formarea_gindirii_creative.pdf88,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.