Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20359
Title: Artificial intelligence for learning english
Authors: Opyr, M.
Dobrovolska, S.
Panchyshyn, S.
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Opyr M. Artificial intelligence for learning english / M. Opyr, S. Dobrovolska, S. Panchyshyn // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 181–184.
Abstract: Дослідження присвячено використанню штучного інтелекту в процесі вивчення іноземних мов, зокрема англійської. Автори наголошують на необхідності застосування засобів машинного навчання, оскільки це значною мірою сприяє досягненню очікуваних результатів навчання. У роботі подана коротка характеристика кількох із численних програм для вивчення мови на основі штучного інтелекту, які допомагають в оволодінні навичками вимови, граматики, словникового запасу та інших лінгвістичних аспектів. Серед них, зокрема, такі додатки як Lingvist, Duolingo, Quizlet і загально відомі інструменти Google, а саме Google Docs, Google Assistant, Google Maps. У статті обґрунтовано переваги застосування інструментів штучного інтелекту як для викладачів, так і для студентів. Серед основних, варто звернути увагу на адаптацію до потреб студента; персоналізоване навчання; миттєвий зворотній зв'язок; відсутність страху зазнати невдачі; переосмислення ролі викладача; більш глибоке залучення до процесу навчання. Незважаючи на очевидні переваги, штучний інтелект не здатний повністю замінити викладача, а може лише надати додаткові можливості на шляху до мети. Коли штучний інтелект і навчання поєднані, освітній процес досягає нового рівня
languages, particularly English. The authors stress of the necessity to apply tools of machine learning as they greatly contribute to achievement of the expected results of the learning process. The work describes some of the numerous artificial intelligence-powered language learning apps which assist learners in mastering skills of pronunciation, grammar, vocabulary and other linguistic aspects. Among them, one should name Lingvist, Duolingo, Quizlet, and common Google applications such as Google Docs, Google Assistant, Google Maps. The article gives substantiation of the reasons to apply artificial intelligence by identifying benefits both learners and teachers get from such tools. The main advantages are: adaptation to student needs; personalized education; providing instant feedback; no fear of failing; a redefined role for teachers; deeper involvement in the learning process. In spite of the obvious benefits, artificial intelligence is not able to totally substitute teachers, but can only supply additional opportunities on the way to the learning goal. Once artificial intelligence and education combine, the learning experience for students as well as teachers will reach a new level
Keywords: штучний інтелект
інструменти на основі штучного інтелекту
персоніфікація
зворотний зв’язок
машинне навчання
artificial intelligence
artificial intelligence-powered tools
personification
feedback
machine learning
benefits
UDC: 004.738.5:81’243=111
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20359
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opyr_M_Artificial_intelligence_for_learning.pdf90,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.