Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20361
Title: Організаційні аспекти системи первинної медико-санітарної допомоги в Україні
Authors: Казаков, Юрій Михайлович
Трибрат, Тетяна Анатоліївна
Шуть, Світлана Володимирівна
Чекаліна, Наталія Ігорівна
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ “Фірма “Техсервіс”
Citation: Організаційні аспекти системи первинної медико-санітарної допомоги в Україні : навч. посіб. [для студентів мед. закладів вищої освіти МОЗ України] / Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат, С. В. Шуть, Н. І. Чекаліна ; МОЗ України, УМСА, Каф. пропедевтики внутр. медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини). – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. – 117 c.
Abstract: У посібнику викладені форми організації ПМСД в Україні, тенденції її розвитку, обов'язки сімейного лікаря, особливості спілкування сімейного лікаря з пацієнтом та його родиною. Призначений для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, а також може бути використаний інтернами, лікарями загальної практики – сімейної медицини.
Keywords: організаційні аспекти
медико-санітарна допомога
UDC: 616-08-03:614.2]048.42(477)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20361
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiini_aspekty_systemy_pervynnoi_medyko-sanitarnoi_dopomohy_v_Ukraini.pdf3,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.