Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20363
Title: Особливості структурно-функціональних показників шлуночків у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності
Authors: Бурмак, Юрій Григорович
Петров, Євген Євгенович
Треумова, Світлана Іванівна
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Burmak, Yu. G.
Petrov, Ye. Ye.
Treumova, S. I.
Ivanytskaya, T. A.
Issue Date: 2021
Publisher: Громадська організація «Київський медичний науковий центр»
Citation: Особливості структурно-функціональних показників шлуночків у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності / Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, С. І. Треумова, Т. А. Іваницька // Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього : тези учасників міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 2–3 квітня, 2021р.). – Київ, 2021. – С. 29–33.
Abstract: З огляду на значущість змін функціонального стану серцево-судинної та бронхолегеневої систем, як прогностичних факторів перебігу захворювань необхідно зазначити, що структурно-функціональний стан правого шлуночка розглядається як важливий предиктор летальності, а дисфункція і гіпертрофія міокарда свідчать про високе самостійне значення кардіо-васкулярних факторів в еволюції хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ), при цьому гіпертрофія лівого шлуночка є самостійним фактором, що погіршує прогноз. Це особливо гостро звучить у випадках кардіореспіраторної асоціації, коли має поєднаний перебіг ХОЗЛ і захворювань серцево-судинної системи і, зокрема, гіпертонічної хвороби (ГХ).
Keywords: структурно-функціональні показники шлуночків
хронічне обструктивне захворювання легень
гіпертонічна хвороба
коморбідність
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20363
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_strukturno_funktsionalnykh_pokaznykiv_ shlunochkiv.pdf569,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.