Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20375
Title: Clinical characteristic of different types of conservative treatment os pathological scars of head and neck
Other Titles: Клінічна характеристика різних видів консервативного лікування патологічних рубців голови та шиї
Authors: Tkachenko, P. I.
Lokes, K. P.
Bondarenko, V. V.
Bilokon, S. O.
Ivanytska, O. S.
Rezvina, K. Y.
Ivanicky, I. O.
Ткаченко, Павло Іванович
Локес, Катерина Петрівна
Бондаренко, Валерій Володимирович
Білоконь, Сергій Олександрович
Іваницька, Олена Сергіївна
Резвіна, Катерина Юріївна
Іваницький, Ігор Олексійович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Clinical characteristic of different types of conservative treatment os pathological scars of head and neck / P. I. Tkachenko, K. P. Lokes, V. V. Bondarenko, S. O. Bilokon, O. S. Ivanytska, K. Y. Rezvina, I. O. Ivanicky // Вісник проблем біології і медицини. – 2023. – Вип. 1 (168). – С. 418–421.
Abstract: There are a lot of different types of conservative and surgical treatment of pathological scars. The purpose of study was to analyze the result of using of ultraphonophoresis of Contractubex and electrophoresis with lidase in case of conservative treatment of scars of maxillofacial region. The study involved 40 patients of the Department of Maxillofacial Surgery of the Poltava Regional Clinical Hospital with pathological scars of maxillofacial localization. All patients were divided into two clinical groups of 20 people each. Patients of the first clinical group were administered the Contractubex daily using ultraphonophoresis. Patients of the second clinical group underwent electrophoresis with lidase. The nature of the scars was assessed by four clinical signs (type, texture, color and sensitivity), expressed on a 4-point scale. Both methods of conservative treatment of maxillofacial scars have a predominant effect on subjective indicators, such as itching. A more pronounced effect of treatment was noted after the use of ultraphonophoresis of contractubex, in this group of patients there was also a significant improvement in such an objective clinical indicator as the color of the scar. The use of lidase electrophoresis led only to a reliable improvement in subjective feelings (P4), in the absence of such in relation to three objective indicators. Thus, the investigated methods of conservative treatment mainly affect the subjective characteristics of scar tissue. Moreover, the use of contractubex ultraphonophoresis has a more pronounced effect than the use of lidase electrophoresis.
У дослідженні брали участь 40 пацієнтів відділення щелепно-лицьової хірургії Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського з патологічними рубцями щелепно-лицьової локалізації. Пацієнти були розподілені на дві клінічні групи по 20 осіб у кожній. Пацієнтам першої групи проводили ультрафонофорез Контрактубексу протягом 15 діб. Для пацієнтів другої групи – електрофорез лідази. Характер рубців оцінювали за чотирма клінічними ознаками (типу, консистенції, кольору та чутливості), вираженим за 4-бальною шкалою. Об’єктивна клінічна симптоматика при різних видах лікування в основному не мала статистично значущих змін (крім П3 у першій клінічній групі). При аналізі забарвлення тканин рубця відзначено статистично значуще зниження індексу Р3 на 50% у пацієнтів, яким було проведено курс терапії ультрафонофорезом Контрактубекс. Для другої клінічної групи було характерне зниження цього показника, яке не було статистично достовірним. Суб’єктивний клінічний показник (чутливість рубця) зазнав статистично значущих змін в обох клінічних групах. А саме статистично достовірне зниження індексу Р4 на 58,3% після лікування у першій клінічній групі та на 50,0% у другій клінічній групі відповідно. Після різних видів консервативного лікування в обох клінічних групах скарг на печію не було. Загальні бали зазнали статистично значущого зниження в обох клінічних групах. При 15-денному курсі терапії ультрафонофорезом Контрактубекс відзначено статистично значуще зниження загального показника на 36,8%. А в другій клінічній групі (при застосуванні електрофорезу Лідази) воно зменшилось на 20,6% відповідно. Отримані дані свідчать про позитивний ефект таких методів консервативного лікування рубцевих тканин. Але такий рівень позитивних змін клінічних характеристик має легкий результат і може бути використаний для комплексного лікування таких патологічних станів шкіри. Таким чином, досліджувані методи консервативного лікування переважно впливають на суб’єктивні характеристики рубцевої тканини. Причому застосування ультрафонофорезу контрактубекс має більш виражений ефект, ніж застосування електрофорезу лідази.
Keywords: pathological scars
treatment of scars
maxillofacial area
clinical symptoms
патологічні рубці
лікування рубців
щелепно-лицева ділянка
клінічні симптоми
UDC: 617.51/.53-003.92-085
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2023-1-168-418-421
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20375
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko_PI_Clinical_characteristic_of_different_types_of_conservative_treatment.pdf110,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.