Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20378
Title: Випадок полінеоплазії гепатоцецюлярного раку та волосатоклітинного лейкозу
Authors: Беляєва, Антоніна Олександрівна
Торубара, Олександра Олексіївна
Гошко, Вероніка Сергіївна
Supervisor: Филенко, Борис Миколайович
Ройко, Наталія Віталіївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Беляєва А. О. Випадок полінеоплазії гепатоцецюлярного раку та волосатоклітинного лейкозу / А. О. Беляєва, О. О. Торубара, В. С. Гошко ; наук. керівники : Б. М. Филенко, Н. В. Ройко // IMEDSCOP 2023 : Abstract book of 4th International Medical Students Conference in Poltava of Poltava State Medical University (23rd March 2023, Poltava, Ukraine). – Poltava : PSMU, 2023. – P. 78.
Abstract: Метою було проаналізувати клінічний випадок полінеоплазії гепатоцецюлярного раку та волосатоклітинного лейкозу. При лімфопроліферативних захворюваннях необхідно враховувати можливість розвитку іншого злоякісного новоутворення, яке може бути замасковане пухлинною інфільтрацією. Подальший пошук діагностичних критеріїв пухлинної емболії дрібних артерій легень буде мати велике значення у діагностиці та лікуванні симптомів легеневої гіпертензій та розвитку дихального дистрес-синдрому, а також покращить прогноз виживання таких хворих.
Keywords: олінеоплазія
гепатоцелюлярний рак
волосатоклітинний лейкоз
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20378
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polineoplasiya.pdf104,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.