Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20385
Title: Щодо проблеми впровадження сортування побутових відходів в Україні у контексті захисту довкілля на прикладі м. Полтава
Authors: Комишан, Ірина Вадимівна
Матвієнко, Таміла Миколаївна
Романюк, Марія Вікторівна
Саргош, Оксана Дмитрівна
Приліпка, Катерина Олегівна
Буря, Лілія Володимирівна
Філатова, Валентина Луківна
Рак, Тетяна Ігорівна
Юркова, Марина Станіславівна
Komyshan, I. V.
Matvienko, T. M.
Romanyuk, M. V.
Sargosh, O. D.
Prylipka, K. O.
Buria, L. V.
Filatova, V. L.
Rak, T. I.
Yurkova, M. S.
Issue Date: 15-Mar-2023
Publisher: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Citation: Щодо проблеми впровадження сортування побутових відходів в Україні у контексті захисту довкілля на прикладі м. Полтава / І. В. Комишан, Т. М. Матвієнко, М. В. Романюк [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», (Київ, 15 березня 2023 р.) / за заг. ред. член-кор. НАМН України, професора С. Т. Омельчука. – Київ : МВЦ «Медінформ», 2023. – С. 107–108.
Abstract: Дбайливе ставлення до середовища існування – це запорука взаємин навколишнього середовища та людини. Чисте довкілля завжди має бути привабливішою перспективою, ніж постійна бездумна його експлуатація для забезпечення господарських і буденних потреб людини. Дбайливе ставлення до грунтів в площині екологічної безпеки та ліквідація сміттєзвалищ як одна з екологічних проблем України є на сьогоднішній день надзвичайно актуальними.
Keywords: побутові відходи
сортування побутових відходів
екологічна безпека
UDC: 613+574]:061.3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20385
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schodo_problemy_vprovadgenny_sortuvanny_pobutovyh_vidhodiv_v_Ukraini.pdf328,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.