Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20387
Title: Значення профілактичної медицини сьогодні в Україні
Authors: Приліпка, Катерина Олегівна
Коршенко, Володимир Олександрович
Матвієнко, Таміла Миколаївна
Саргош, Оксана Дмитрівна
Філатова, Валентина Луківна
Буря, Лілія Володимирівна
Комишан, Ірина Вадимівна
Романюк, Марія Вікторівна
Рак, Тетяна Ігорівна
Prylipka, K. O.
Korshenko, V. O.
Matvienko, T. M.
Sargosh, O. D.
Filatova, V. L.
Buria, L. V.
Komyshan, I. V.
Romanyuk, M. V.
Rak, T. I.
Issue Date: 15-Mar-2023
Publisher: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Citation: Значення профілактичної медицини сьогодні в Україні / К. О. Приліпка, В. О. Коршенко, Т. М. Матвієнко [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини», (Київ, 15 березня 2023 р.) / за заг. ред. член-кор. НАМН України, професора С. Т. Омельчука. – Київ : МВЦ «Медінформ», 2023. – С. 163–164.
Abstract: Профілактика – один із надзвичайно важливих напрямків медицини, який включає комплекс гігієнічних, медичних, соціально-економічних і санітарно-технічних заходів, спрямованих на усунення факторів ризику, що впливають на здоров’я людини, запобігання виникненню хвороб та забезпечення високого рівня громадського здоров’я населення. Охорона та зміцнення здоров'я – не лише особиста справа кожної людини, а й одне з найважливіших завдань держави. Охорона здоров'я в Україні має профілактичний характер та грунтується на комплексному соціальному, економічному і медичному підході.
Keywords: профілактика
охорона та зміцнення здоров'я
здоровий спосіб життя
види профілактики
громадське здоров'я
профілактична медицина
UDC: 613+574]:061.3
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20387
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znachenny_profilaktychnoji_medytcyny_siogodni_v_Ukraini.pdf329,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.