Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20393
Title: Використання в навчальному процесі англомовних фахових інформаційних джерел як умова підвищення професійної компетентності майбутніх лікарів-стоматологів
Other Titles: Use of english specific information sources in educational process as a condition for improving of future dentists professional competence
Authors: Іваницька, Олена Сергіївна
Гончаренко, Наталія Іванівна
Іваницький, Ігор Олексійович
Локес, Катерина Петрівна
Буханченко, Ольга Петрівна
Ivanytska, O. S.
Goncharenko, N. I.
Ivanytskyi, I. O.
Lokes, K. P.
Buhanchenko, O. P.
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Використання в навчальному процесі англомовних фахових інформаційних джерел як умова підвищення професійної компетентності майбутніх лікарівстоматологів / О. С. Іваницька, Н. І. Гончаренко, І. О. Іваницький, К. П. Локес, О. П. Буханченко // Український стоматологічний альманах. – 2023. – № 1. – С. 93–97.
Abstract: Із кожним роком зростає потреба в тісному співробітництві між різними країнами, що зумовлює необхідність підготовки фахівців, які б вільно володіли і використовували в професійній діяльності мови міжнародного спілкування, передусім англійську. Нині складно уявити конкурентоспроможного медичного фахівця, який у своїй діяльності не використовує знання англійської мови для ефективного встановлення професійних контактів і отримання новітньої інформації. Мета статті – визначити можливості підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарівстоматологів завдяки вдосконаленню іншомовної комунікативної компетентності шляхом використання англомовних фахових інформаційних джерел у навчальному процесі на клінічних кафедрах.
Keywords: освіта
стоматологія
англійська мова
література
education
dentistry
English
literature
UDC: 378.147:616.314
ISSN: 2409-0255
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20393
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Use_of_english_specific_information_sources_in_educational_process.pdf316,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.