Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20403
Title: Стоматологічний статус населення бронзового століття з території сучасної Полтавської області (за антропологічними матеріалами)
Other Titles: New data on diseases of the oral cavity’s hard dental tissues gathered of the representatives of the bronze age era from the territories of the modern poltava region (from the anthropological materials).
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Чуприна, Леонід Федорович
Моргун, Наталія Анатоліївна
Андріянова, Ольга Юріївна
Артем'єв, Андрій Владиславович
Kaskova, L. F.
Chuprina, L. F.
Morgun, N. A.
Andriyanova, O. Yu.
Artemiev, A. V.
Issue Date: 2022
Publisher: Український стоматологічний альманах
Citation: Стоматологічний статус населення бронзового століття з території сучасної Полтавської області (за антропологічними матеріалами) / Л. Ф. Каськова, Л. Ф. Чуприна, Н. А. Моргун [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2022. – № 3. – С. 5–8.
Abstract: Стоматологічний статус населення бронзового століття з території сучасної Полтавської області (за антропологічними матеріалами) Досліджено на предмет стоматологічної захворюваності дві серії скелетів (основна (47 скелетів) та контрольна (102 скелети)) бронзового часу з території сучасної Полтавської області, отримані під час розкопок 1998-2012 та 2021 рр. Загальносоматичний та стоматологічний статус контрольної групи досліджених людей відповідає стану здоров'я населення бронзового часу основної групи досліджених. У 2 представників чоловічого населення основної групи спостерігаються мінералізовані зубні відкладення на всіх зубах у вигляді «тонкої лінії». Зубні мінералізовані відкладення спостерігалися у 6 жіночих скелетів (30,1%) та 16 чоловічих (31,2%) контрольної групи. При цьому у 5 представників чоловіків відкладення масивні у вигляді «кома, що нависає». Це вище за показники в основній групі. Розбіжність у кількості виявлених мінералізованих відкладень у зубах досліджуваних груп, імовірно, пояснюється різницею споживаної їжі та можливими розбіжностями типів господарювання, можливою схильністю чоловічого населення до тривалих переходів. Особливістю основної вибірки стало те, що всі дорослі люди пішли з життя у віці 30-45 років. Це свідчить про неприродну смерть досліджених представників часу бронзи. Таким чином, дослідження 47 скелетів бронзового часу показали однакову динаміку розвитку стоматологічної патології при порівнянні із раніше вивченими скелетами представників цього часу з території сучасної Полтавської області. Цифри показників захворюваності слід розглядати як специфічний палеопатологічний комплекс населення бронзового часу лісостепової зони України. Ці показники можуть бути застосовані при подальших порівняннях.
In modern medical science, and in particular in dentistry, regarding pathology, the question invariably arises: have there always been manifestations of diseases as we see them today? At the same time, research on dental diseases in ancient people remains also a reliable source of knowledge about the causes of oral cavity pathology in the modern population. Therefore, it is important to study deviations from the norms of development and peculiarities of skeletons of different time populations.
Keywords: стоматологічні захворювання,
карієс
бронзовий вік
скелети
dental diseases
caries
bronze age
skeletons
UDC: 616.716]”637”+616-036.1(911.37)
ISSN: ISSN 2409-0255
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20403
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.