Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20413
Title: Компетенції здобувачів вищої освіти при реалізації освітньої професійної програми в медичному закладі вищої освіти
Authors: Гринь, Володимир Григорович
Шерстюк, Олег Олексійович
Костиленко, Юрій Петрович
Гринь, Катерина Вікторівна
Корчан, Наталія Олександрівна
Підлужна, Світлана Андріївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Компетенції здобувачів вищої освіти при реалізації освітньої професійної програми в медичному закладі вищої освіти / В. Г. Гринь, О. О. Шерстюк, Ю. П. Костиленко, К. В. Гринь, Н. О. Корчан, С. А. Підлужна // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 40–41.
Abstract: Здобувачі вищої освіти, які після закінчення навчання почнуть самостійний практичний лікарський шлях, мають володіти не тільки високим професіоналізмом, а й навичками менеджменту, комунікативними здібностями, аналітичним і креативним мисленням, стресостійкістю і прагненням до постійного професійного й особистісного самовдосконалення.
Graduates of higher education, who after graduation will start an independent practical medical path, must possess not only high professionalism, but also management skills, communication skills, analytical and creative thinking, stress resistance and a desire for constant professional and personal self-improvement.
Keywords: вища освіта
спеціаліст
професіоналізм
компетенції
компетентність
higher education
specialist
competence
professionalism
competencies
UDC: 378.001.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20413
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра нервових хвороб
Наукові праці. Кафедра анатомії людиниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.