Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20417
Title: Практичне значення й активізація самостійної роботи здобувачів освіти на кафедрах морфологічного спрямування в організації освітнього процесу
Authors: Свінцицька, Наталія Леонідівна
Білаш, Валентина Павлівна
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Устенко, Роман Леонідович
Каценко, Андрій Любославович
Корчан, Наталія Олександрівна
Литовка, Володимир Вікторович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Практичне значення й активізація самостійної роботи здобувачів освіти на кафедрах морфологічного спрямування в організації освітнього процесу / Н. Л. Свінцицька, В. П. Білаш, О. Д. Лисаченко, Р. Л. Устенко, А. Л. Каценко, Н. О. Корчан, В. В. Литовка // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 216–218.
Abstract: Розглянуто організаційні аспекти самостійної роботи здобувачів освіти з морфологічних дисциплін. Детально висвітлено види самостійної роботи здобувачів освіти під час вивчення фундаментальних освітніх компонентів за формою організації навчального процесу й типом пізнавальної діяльності. Доведено ключову роль викладача в плануванні, організації та контролі самостійної роботи здобувачів освіти.
The organizational aspects of students' self-directed work during the study of morphological disciplines are considered. The types of students' self-directed work during the study of fundamental educational components in the form of organization of the educational process and the type of cognitive activity are disclosed in detail. The key role of the teacher in planning, organization and control of students' self-directed work is proved.
Keywords: самостійна робота
морфологія
освітній компонент
здобувач освіти
навчальний процес
UDC: 378.001.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20417
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praktychne_znachennya_ta_aktyvizatsiya_samostiynoyi_roboty_zdobuvachiv_osvity.pdf851,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.