Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20424
Title: Дистанційний метод медичної освіти: деякі переваги, недоліки, перспективи та вимоги до викладача
Authors: Петров, Євген Євгенович
Іваницька, Тетяна Анатоліївна
Козакевич, Олена Борисівна
Треумова, Світлана Іванівна
Petrov, Ye. Ye
Ivanitskaya, T. A
Kozakevych, O. B
Treumova, S. I.
Issue Date: 2021
Publisher: Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет
Citation: Дистанційний метод медичної освіти: деякі переваги, недоліки, перспективи та вимоги до викладача / Є. Є.Петров, Т. А. Іваницька, О. Б. Козакевич, С. І. Треумова // Актуальні проблеми вищої медичної освіти і науки : матеріали доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (м. Харків, 8 квітня, 2021р.). – Харків, 2021. – С. 153–155.
Abstract: Сучасні вимоги до проведення навчального процесу зумовили необхідність впровадження нових високотехнологічних методів у традиційне навчання. Дистанційна освіта вже міцно увійшла до нашого життя. Цьому сприяв бурхливий розвиток IT-технологій. Разом з тим, ця форма навчання ставить перед працівниками вищої школи, у тому числі й медичної, нові завдання і вимоги відповідності. Сучасний викладач медичного вищого навчального закладу повинен мати високий рівень знань не лише в галузі своєї спеціалізації, але й у володінні сучасними інформаційними та новітніми мультимедійними нанотехнологіями, що допоможе йому у роботі зі здобувачами освіти при дистанційному навчанні. На викладача покладається велика відповідальність у керуванні навчальним процесом, у створенні високоякісного блоку навчально-методичного матеріалу, у допомозі студентам щодо створення індивідуального навчального плану. Він проводить заняття, онлайн-лекції, консультації, керує навчальними проектами. Тому викладач повинен постійно підвищувати та удосконалювати свій рівень кваліфікації, у тому числі й щодо інформаційних технологій.
Keywords: дистанційна форма навчання
клінічні дисципліни
вища медична освіта
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20424
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dystantsiinyi_metod_medychnoi_osvity.pdf740,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.