Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20428
Title: Формування загальних компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності «Стоматологія» під час вивчення освітнього компонента «Фізіологія»
Authors: Юдіна, Ксенія Євгеніївна
Міщенко, Ігор Віталійович
Коковська, Оксана Валеріївна
Шарлай, Наталія Миколаївна
Соколенко, Валентина Миколаївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Формування загальних компетентностей здобувачів вищої освіти спеціальності «Стоматологія» під час вивчення освітнього компонента «Фізіологія» / К. Є. Юдіна, І. В. Міщенко, О. В. Коковська, Н. М. Шарлай, В. М. Соколенко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 290–291.
Abstract: Загальні компетентності студентів-стоматологів – це структурно класифіковані комплекси здатностей майбутніх стоматологів застосовувати знання, уміння й навички якості особистості, які служать певною стандартизованою основою для відображення специфіки й забезпечення якості виконання професійних завдань стоматологів і орієнтують на освіту протягом життя
The general competencies of dental students are structurally classified sets of abilities of future dentists to apply knowledge, skills and personal quality skills, which serve as a certain standardized basis for reflecting the specifics and ensuring the quality of the professional tasks of dentists and orienting them to lifelong education.
Keywords: загальні компетентності
здобувач
стоматологія
освітній компонент
фізіологія.
general competences
acquirer
stomatology
educational component
physiology
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20428
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
educational _component.PDF439,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.