Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20437
Title: Індикаторна роль зоопланктону в діагностиці техногенного забруднення
Authors: Островерха, Ірина Вадимівна
Катрушов, Олександр Васильович
Філатова, Валентина Луківна
Ostroverha, I. V.
Katrushov, O. V.
Filatova, V. L.
Issue Date: 16-Mar-2005
Publisher: Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
Citation: Островерха І. В. Індикаторна роль зоопланктону в діагностиці техногенного забруднення / І. В. Островерха, О. В. Катрушов, В. Л. Філатова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи формування студентських колективів та екологічне виховання студентів», (м. Полтава, 16 березня 2005 р.). – Полтава, 2005. – С. 34.
Abstract: Водойми Дніпровського басейну з розвитком на них промисловості десятиліттями зазнають комплексного антропогенного впливу. Вода більшості водних об'єктів України класифікується як забруднена і брудна. Будь-яка водна екосистема, що знаходиться у рівновазі з факторами зовнішнього середовища, має складну систему біологічних зв'язків, які порушуються під дією антропогенного впливу.
Keywords: водна екосистема
антропогенне навантаження
гідробіонти
техногенне забруднення
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20437
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Indykatorna_rol_zooplanktonu.pdf74,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.