Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20441
Title: Особливості розвитку органів ендокринної системи людини в ембріогенезі
Authors: Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Пелипенко, Лариса Борисівна
Скотаренко, Тетяна Анатоліївна
Левченко, Ольга Анатоліївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Особливості розвитку органів ендокринної системи людини в ембріогенезі : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «Педіатрія» / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, Л. Б. Пелипенко, Т. А. Скотаренко, О. А. Левченко. – Полтава, 2023. – 203 с.
Abstract: Навчальний посібник відповідає навчальній програмі з гістології, цитології та ембріології з особливостями дитячого віку для здобувачів освіти, які навчаються за спеціальністю ОПП «Педіатрія» і відображає зміст основних тем, які підлягають засвоєнню про розвиток і становлення функцій ендокринних залоз організму .людини. Видання складене методично грамотно, має логічну послідовність розділів та достатню кількість схем, мікропрепаратів, тестових завдання для самоконтролю доступно висвітлює матеріал про регуляцію і диференціювання органів у ембріональному періоді.
Keywords: ендокринна система людини
гістологія
цитологія
ембріологія
дитячий вік
педіатрія
UDC: 612.4:611.013
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20441
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblyvosti_rozvytku_orhaniv_endokrynnoi_systemy_liudyny_v_embriohenezi.pdf4,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.