Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20456
Title: Сучасний викладач медичного вишу: які риси та якості йому притаманні?
Authors: Кузь, Гельфіра Маліківна
Єрис, Любов Борисівна
Тесленко, Олександра Іванівна
Баля, Геннадій Миколайович
Кузь, Віталій Сергійович
Kuz, H. M.
Jerys, L. B.
Teslenko, O. I.
Balia, H. M.
Kuz, V. S.
Issue Date: 30-Mar-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Сучасний викладач медичного вишу: які риси та якості йому притаманні? / Г. М. Кузь, Л. Б. Єрис, О. І. Тесленко, Г. М. Баля, В. С. Кузь // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 132–134.
Abstract: Перспективи освітньої діяльності медичного університету залежать від інноваційного потенціалу науково-педагогічного колективу та кожного викладача. Його особистісні риси, якості та можливості відіграють важливу роль у вирішенні педагогічних завдань в конкретних умовах.
The prospects of the educational activity of the medical university depend on the innovative potential of the scientific and pedagogical team and each teacher. His personal traits, qualities and capabilities play an important role in solving pedagogical tasks in specific conditions.
Keywords: медичний університет
риси і якості науково-педагогічного працівника
medical university
features and qualities of a scientific and pedagogical worker
UDC: 378.001.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20456
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasnyy_vykladach.pdf74,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.