Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20458
Title: Можливості застосування мобільних технологій у навчанні української мови як іноземної
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Шевченко, Олена Миколаївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Лещенко Т. О. Можливості застосування мобільних технологій у навчанні української мови як іноземної / Т. О. Лещенко, О. М. Шевченко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 144–147.
Abstract: Проаналізовано потенціал використання мобільних технологій у навчанні, наведено фактори, які ускладнюють їх застосування викладачами. Розглянуто досвід застосування мобільних пристроїв у навчальних цілях, у тому числі на основі використання подкастингу, електронної пошти, мікроблога, доповненої реальності, відеозв'язку, систем мобільного опитування, блога, інформаційно-довідкових ресурсів і хмарних сервісів. Висвітлено варіанти використання мобільних технологій на заняттях з української мови як іноземної. Обґрунтовано доцільність розробки системи методів мобільного навчання в курсі української мови як іноземної.
The article analyzes the potential of using mobile technologies in education, as well as the factors that complicate their use by teachers. The experience of using mobile devices for educational purposes is considered, including based on the use of podcasting, e-mail, microblogging, augmented reality, video communication, mobile survey systems, blogs, information and reference resources, and cloud services. Variants of using mobile technologies in Ukrainian as a foreign language lessons are revealed. The expediency of developing a system of mobile learning methods in the course of Ukrainian as a foreign language is substantiated.
Keywords: мобільне навчання
українська мова як іноземна
мобільні технології
іноземні здобувачі освіти
мобільні пристрої
mobile learning
mobile devices
mobile technologies
Ukrainian as a foreign language
foreign students of education
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20458
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Possibilities_of_application.pdf306,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.